යාපනය මහජන පුස්තකාලය, තක්කඩියෝ සහ පාදඩයෝ


යාපනය මහජන පුස්තකාලය

මේ යාපනය මහජන පුස්තකාලයයි. මම ගිය ඉරිදා එය නැරඹීමට ගියෙමි. තක්කඩි ජේ. ආර්. ජනපතිවරයාගේ පාදඩ යූ. එන්. පී. බත්බැලයන් විසින් 1981 ජූනි 1 දා ඉතාම දුර්ලභ මුල් පිටපත් සහ පොත් පත් ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහිත එතෙක් ආසියාවේ විශාලතම පුස්තකාලයන් වලින් එකක් ලෙස සැලකුණු මෙම පුස්තකාලය සම්පුර්ණයෙන්ම ගිනිබත් කරන ලදි. (මේ අවස්ථාවේදී කැබිනට් ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙක් ප්රසිද්ධියේ මේ විනාශකාරී ක්රියාවන් මෙහෙයවූ බවට සැලකේ.)

ගිනි තැබූ යාපනය පුස්තකාලය

සිංහල දේශපාලකයන් සහ ආරක්ෂක හමුදාවන් කුපිත කිරීමට හේතුවූ කරුණු කිහිපයක්ද මීට ආසන්න දිනවල සිදුවූ බව සත්යක් වුවත් රජය සිදුකළ යුතුව තිබුණේ නීතිමය රාමුව තුළ අදාළ වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් දීම විනා පාහරකම් වලින් බලය පෙන්වීම නොවේ. (වැඩි විස්තර කියවන්න මේ දිගුවට යන්න. https://en.wikipedia.org/wiki/Burning_of_Jaffna_Public_Library)

යාපනය පුස්තකාලය ගොඩනැගුනේ 1933දීය. 2001දී, එනම් පුස්තකාලය ගිනිතැබීමෙන් හරියටම අවුරුදු 20කට පසු පුස්තකාලය නවීකරණය කර අළුත් පොත් පත් එකතුවක් සමග යාපනය පුස්තකාලය නැවතත් විවෘත කෙරිණි. එසේ වුවත් ගිනි තැබූ මුල් පිටපත් (manuscripts) නැවතත් මැවිය නොහැක. කොළඹ මහජන පුස්තකාලය පමණක් දෙවන වන යාපනය පුස්තකාලය යාපනයේ ප්‍රධානතම බිම් සලකුණකි.

යාපනය මහජන පුස්තකාලයේ දෙවන මහලේ සිට අවට පරිසරය පෙනෙන අයුරු

ඉන්දියානු ෂීක් ජනතාවගේ ප්රධානතම පූජනීය ස්ථානය වූ රන් දෙවොල තුළ සිට ෂීක් ත්රස්තවාදීන් රජයේ හමුදාවලට පහරදුන් නිසා එවකට ඉන්දීය අගමැතිනි ඉන්දිරා ගාන්ධි රන් දෙවොලට පහරදීමට සිය හමුදාවට අණ දුන්නාය. ත්රස්තවාදීන් ඇයගෙන් පලිගත්තේ ෂීක් ජාතික අගමැතිනි ආරක්ෂක පොලිස් නිලධරයන් දෙදෙනකු යොදා ඇයව ඝාතනය කිරීමෙනි. ඒ නිසා ආගම, සංස්තිය වැනි දෑ (මට එසේ නොවුණත්) බොහෝ අයට අතිශයින්ම සංවේදී කරුණුය.

හමුදා ප්‍රහාරයෙන් විනාශවූ රන් දෙවොල බලා කම්පාවන ෂීක් භක්තිකයන්
රන් දෙවොල නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කළ පසු දිස්වෙන අයුරු

පුස්තකාලය ගිනි තැබීමේ අපවාදය ජේ. ආර්. තක්කඩියාගේ බලුකුක්කන් විසින් කරන ලද්දක් වුවත් එහි නින්දාව පැටවුණේ පොදුවේ සිංහල ජනතාවටයි. ඒ අවමානය කිසිදා මැකිය නොහැක. සිංහල, දෙමළ මෙන්ම මුස්ලිම් ජනතාවද ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් මියගිය, තුවාල ලැබූ මෙන්ම අවතැන් කළ, රුපියල් බිලියන ගණනක් විනාශවූ, සාමකාමි රටක් ලෙස අප ලබා තිබූ ප්‍රසිද්ධිය මිනී කන්නන්ගේ දේශයක් ලෙස වෙනස් කල මිනීමරු යුද්ධයටද යාපනය පුස්තකාලය ගිනිතැබීම උත්ප්‍රේරකයක් විණි.

යාපනය මහජන පුස්තකාලය ගිනි තබන විට එවකට රජයේ ප්‍රධානතම කැබිනට් ඇමතිවරයන් දෙදෙනකු යාපනය නගරයේ සංචාරය කරමින් සිටිය බවටත්, ගිනිතැබීම් සහ අනෙකුත් විනාශකාරී ක්‍රියාවලට පෙළඹවූ හෝ ඒවා වැළැක්වීමට කිසිදු අයුරකින් දායක නොවූ බවටත් චෝදනා එල්ල වී ඇත. මේ දෙදෙනාගෙන් එකකුගේ පුත්‍ර රත්නයක් මෑතකදී නුවර එළිය නගරයේදී අසික්කිත ලෙස රාජ්‍ය නිලධාරියකුගේ රාජකාරියට බධා කරමින් තමා තාත්තාගේම පුතෙකු බව DNA වාර්තා නැතිවම තහවුරු කරණ අයුරු ඔබද ජනමාධ්‍ය හරහා දුටු බව මට සහතිකය.

Does Sri Lanka REALLY Need a Federal Solution? – PRABHAKARAN – INDIRA’S AND MGR’s BABY


Ms. Indira Gandhi used its southern powerhouse (Tamil Nadu) lead by M. G. Ramachandran (MGR) an actor-turned stupid politician who did not know much about politics than being the emblematic knife-wielding movie hero he was cracked up to be on the silver screen. He knew pretty well that it was easy to change the mindset of the Tamils in Tamil Nadu who were docile enough to treat their sly political leaders (especially actor turned politicians) as demigods.

M. G. Ramachandran – From https://akm-img-a-in.tosshub.com/

The result, my friends, was MGR’s Tamil Nadu becoming “the cradle of the Tamil Tigers” with the full blessings of Ms. Gandhi. And the lambs to the slaughter were the poor Tamil boys in Jaffna, Sri Lanka. Later the whole Northern and Eastern Provinces were infected by the deadly terrorism. Sri Lanka, being such a promising country with a lot of economic and other developmental opportunities, went to the labyrinths of endless terrorism as a result.

Tamil Tigers Being Trained in India – Image from left: Lingam (Prabhakaran’s Bodyguard,) Aruna (Batticaloa Commander,) Prabhakaran (LTTE Chief,) Pulendiran (Trinconmalee commander,) Victor (Mannar commander,) and Pottu Amman (Chief of Intelligence). – From https://www.quora.com

If Ms. Gandhi believed in self-governance and promoted it, she should have offered Khalistan, the de facto nation that the Sikhs fought for, on a platter. But she didn’t. Instead she spearheaded a brutal war that killed both the terrorists – yes, I call anyone who breathes the air of a country and drinks its water and eats its fruits and fights for parts of the same land terrorists – be it Tamil Tigers, Sikh terrorists, Talibans, Al Qaeda, Boko Haram, ISIS, etc., whatever – and the civilians in Punjab saying that their claim for a Khalistan was illegitimate. How can she advocate self-determination for Tamils in the North and East of Sri Lanka and say no to the Sikh terrorists who claimed more or less the same for the same reasons? She went ahead with the controversial attack of reducing Amritsar’s Golden Temple, the holiest place of worship of Sikhs, almost to rubble (and finally paid for it by being brutally gunned down by two Sikh bodyguards of her own security cordon.)

Golden Temple being attacked by the Indian Army in 1984
Indira Gandhi Funeral from http://news.restoringthepride.com

Does Sri Lanka REALLY Need a Federal Solution? – FIGHTING SOMEONE ELSE’S WAR


In fact, the 3-decade-long rancorous war was never Tamils’ war or Sri Lanka’s war. It was by no doubt India’s war. The hitherto peaceful, studious, hardworking Tamil boys and girls were dragged into a bloody terrorist war by India the former’s own fellow citizens in Sri Lanka. It was India’s disastrous foreign policy against her neighbors that created a terrorist war in Sri Lanka during the late Indian Prime Minister, Indira Gandhi‘s tenure. With India’s secret spy agency, the Research and Analysis Wing (RAW,) she misread the political situation in Sri Lanka and manipulated it into a full-scale terrorist war. As I see it, (I strongly believe I am right) Indira did not like the newly elected Sri Lankan president J. R. Jayewardene’s Open Economic Reforms that opened up the door for investors in the West that could create a rapid economic development in the island nation. The open economy could have easily made Sri Lanka the economic powerhouse in South Asia, just like Singapore did. Mr. Jayewardene enjoyed a huge mandate of 5/6ths of enormous majority in the parliament and all he wanted was a vicious Indira Gandhi to upset his apple cart. And she was up to it and absolutely successful at that. (India would conveniently and sarcastically brush off this claim stating that India was already a super power and Sri Lanka was not a significant player when it comes to the former’s economic realms to wash her hands-off Sri Lanka’s misfortunes.)

J R Jayewardene

India, being a more leftist patriarchy with a soft corner to the Soviet Union and the rest of the communist world, was a far slow economy with her ill-advised “License Raj” approach to domestic production of goods and services, was upset when she came to know that Sri Lanka had an open minded and a futuristic leader in the capacity of J. R. Jayewardene who had stronger links with the White House than with the Rastrapti Bhawan or the Kremlin for that matter.

It is “customary and “politically correct” to a Big Brother like India to harass a tiny island nation like Sri Lanka if the former takes the latter as a threat economically or otherwise. It happens elsewhere too. The USA – Cuba, Ukraine – Crimea, China – Hong Kong, etc. are the living examples to prove my point“.) But being politically correct does not necessarily mean it is the right thing to do. Besides, fostering terrorists has been compared with nursing the serpents for the time immemorial by the visionaries and Mrs. Gandhi was so irrational not to understand that universal truth and decided to turn the Tamil boys who were very peaceful and committed to whatever work they took on to a terrifying terrorist outfit in the name of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE.) Let us not discuss how the LTTE crushed its brotherly terrorist outfits to be the so-called sole representative of the Tamils here.

Does Sri Lanka Really Need a Federal Solution? – Column 02 – From the “Palmyra Peninsular” to the Rest of Sri Lanka


Sihala, Tamil and Muslim Girls in Sri Lanka
Sinhala, Tamil and Muslim Girls in Sri Lanka – From http://www.glorioustravels.lk

Nanda Wanninayaka – (Column 02 on November 10, 2018 – From Palmyra Peninsula) (This was originally written a couple of months ago but I was deliberately waiting till a General Election or a Presidential Election was called to publish this piece. Now that the first option has come into effect, here I publish it.)

Velupillai Prabhakaran, the Leader of the LTTE
Velupillai Prabhakaran, the Leader of the LTTE – From https://tamil.oneindia.com

I am not trying to explain how the ethnic issue in Sri Lanka happened and the different perspectives to its root causes. I am only going to talk only about how I perceive it. I was born in 1972 in the village of Mahawilachchiya (in Anuradhapura District of Sri Lanka) bordering the Wilpattu National Park. Velupillai Prabhakaran, who went on to create and lead the Tamil Tigers (Liberation Tigers of Tamil Eelam – L. T. T. E.) and waged a bloody war on all communities of Sri Lanka) got his first human target late Mr. Alfred Duraiappah, an SLFP MP in 1975. I was just 3 years old by then. When the real Civil War in Sri Lanka broke out in 1983 I was a 11-year-old schoolboy. Therefore, I can remember most of the sequences and developments of the ethnic war after the infamous “Black July” in 1983 into a fully-fledged civil war, that hampered the development of Sri Lanka into a possible regional economic power by dragging the country down literally to the Stone Age.

President Mahinda Rajapaksa with Soldiers
President Mahinda Rajapaksa with Soldiers – From https://www.gettyimages.com

I never expected this futile war to end during my lifetime or during that of my son’s for that matter. But, thanks to the former president Mahinda Rajapaksa and the brave armed forces, the police force, the Civil Security Force and the citizens at large who sacrifices the unimaginable, the war ended for good on May 18, 2009, before my son celebrated his first birthday. What a relief? Endless attacks on civilians in so-called “border villages,” heinous acts of killing civilians in public transportation systems, constant bomb blasts inside almost all high security zones, suicide attacks on dignitaries, air raids on Colombo etc., kept the whole nation anxious and alert and the people were tormented for almost three decades. War was that horrendous and it was a welcome decision that the former President Rajapaksa took, to take the Tigers head on, not from the tail like the other ineffective and cowardly leaders did since 1975. Mr. Rajapaksa sent the Tigers to the right place, the dustbin of the “bloody” history. This is why former president commands a lot of respect – despite the fact that he was allegedly corrupt and violated human rights – from the people islandwide, especially the people who were directly affected by war. Me being a person who comes from a so called “border village” – Mahawilachchiya – a farming settlement inside the government controlled area but on the edge of LTTE’s haven, i.e., the sprawling Wilpattu National Park from three sides of the village, I have every reason to praise Mr. Rajapaksa for his daring act of taking a stern decision to finish the terrorists’ war with counter war, if not counter terrorism.

Sri Lankan Soldiers helping the Tamils Trapped in the War Zone in Civil War Sri Lanka
Sri Lankan Soldiers helping the Tamils Trapped in the War Zone in Civil War Sri Lanka – From http://www.defence.lk

I know a lot of atrocities must have happened during the war, especially towards the last few days of the war. There could have been killing civilians, raping women, robbing valuables from fleeing civilians, etc. During the ancient wars, this was called “the spoils of war.” Killing men, raping women, enslaving children, looting treasure were part and parcel of war.  It is true that the modern-day wars should be fought by keeping with the human rights accords, etc., with least damage to the civilians. But this is the last thing one could expect during a war. There are no such things called “war crimes” for what happens during a war. War itself is a crime and the smart thing to do was (and is) to take every effort to prevent a war, not to let a small misunderstanding to grow into a national issue and develop into a full-scale war like the late president Mr. J. R Jayewardene and his successors did. What I believe is there is nothing glorious about a winning a war, especially if it is fought with your own countrymen. The most glorious thing is to live in peace with every ethnic groups.

Shoba - commonly known as Isaipriya
Shoba, commonly known as Isaipriya was a Sri Lankan Tamil journalist and television broadcaster for the terrorist group Liberation Tigers of Tamil Eelam. Her death in the final days of the Sri Lankan Civil War in 2009 is mired in controversy with allegations that she was captured by the Sri Lankan military before being raped, tortured and murdered.

In fact, the 3-decade-long rancorous war was not Tamils’ war or Sri Lanka’s war. It was by no doubt India’s war. The hitherto peaceful, studious, hardworking Tamil boys and girls were dragged into a bloody civil war by India against their own fellow citizens in Sri Lanka. It was India’s disastrous foreign policy against her neighbors that was turned into an ethnic war during the late Indian Prime Minister, Indira Gandhi. With India’s secret spy agency, the Research and Analysis Wing (RAW,) she misread the political situation in Sri Lanka and manipulated it into a full-scale civil war. As I see it, (I strongly believe I am right) Indira did not like the newly elected Sri Lankan president J. R. Jayewardene’s Open Economic Reforms that opened up the door for investors in the West that could create a rapid economic development in the island nation. The open economy could have easily made Sri Lanka the economic powerhouse in South Asia, just like Singapore did in the South East Asia. Mr. Jayewardene enjoyed a huge mandate of 5/6ths of enormous majority in the parliament and he only wanted a vicious Indira Gandhi to upset his apple cart and that of the country. And she was up to it and absolutely successful at that. (India would sarcastically brush off this claim stating that India was already a super power and Sri Lanka was not a significant player when it comes to the former’s economic realms to wash her hands-off Sri Lanka’s misfortunes.)

India, being a more leftist patriarchy with a soft corner to Soviet Union and the rest of the communist world, was a far slow economy with her ill-advised “License Raj” approach to domestic production of goods and services, was upset when she came to know that Sri Lanka had an open minded and a futuristic leader in the capacity of J. R. Jayewardene who had stronger links with the White House than with the Rastrapti Bhawan or Kremlin for that matter.

It is customary and “politically correct” to a Big Brother like India to harass a tiny island nation like Sri Lanka if the former takes the latter as a threat economically or otherwise. It happens elsewhere too. The USA – Cuba, Ukraine – Crimea, China – Hong Kong, etc. are the living examples to prove my point.) But being politically correct does not necessarily mean it is the right thing to do. Besides, fostering terrorists has been compared with nursing the serpents for the time immemorial by the visionaries and Mrs. Gandhi was so irrational not to understand that universal truth and decided to turn the Tamil boys who were very peaceful and committed to whatever work they took on to a terrifying terrorist outfit in the name of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE.) Let us not discuss how the LTTE crushed its brotherly terrorist outfits to be the so-called sole representative of the Tamils here.

Tamil Tigers Being Trained in India - Image from left: Lingam (Prabhakaran's Bodyguard), Aruna (Batticaloa Commander,) Prabhakaran (LTTE Chief,) Pulendiran (Trinconmalee commander,) Victor (Mannar commander), Pottu Amman (Chief of Intelligence). - From https://www.quora.com
Tamil Tigers Being Trained in India – Image from left: Lingam (Prabhakaran’s Bodyguard), Aruna (Batticaloa Commander,) Prabhakaran (LTTE Chief,) Pulendiran (Trinconmalee commander,) Victor (Mannar commander), Pottu Amman (Chief of Intelligence). – From https://www.quora.com

Mrs. Gandhi used its southern powerhouse (Tamil Nadu) lead by M. G. Ramachandran (MGR) an actor-turned stupid politician who did not know much about politics than being the emblematic knife-wielding movie hero he was cracked up to be on the silver screen. He knew pretty well that it was easy to change the mindset of the Tamils in Tamil Nadu who were docile enough to treat their sly political leaders (especially actor turned politicians) as demigods.

M. G. Ramachandran
M. G. Ramachandran – From https://akm-img-a-in.tosshub.com/

The result, my friends, was MGR’s Tamil Nadu becoming the cradle of Tamil Tigers with the full blessings of Mrs. Gandhi. And the lambs to the slaughter were the poor Tamil boys in Jaffna, Sri Lanka. Later the whole Northern and Eastern Provinces were infected by the deadly terrorism. Sri Lanka, being such a promising country with a lot of economic and other developmental opportunities, went to the labyrinths of endless terrorism as a result.

Attack on Golden Temple, Amritsar, Punjab, India
Attack on Golden Temple, Amritsar, Punjab, India from http://www.sikhmuseum.com/

If Mrs. Gandhi believed in self-governance and promoted it, she should have offered Khalistan, the de facto nation that the Sikhs fought for, on a platter. But she didn’t. Instead she spearheaded a brutal war that killed both the terrorists – yes, I call anyone who breathes the air of a country and drinks its water and eats its fruits and fights for parts of the same land terrorists – be it Tamil Tigers, Sikhs, Tamils, Talibans, Al Qaeda, Boko Haram, ISIS, etc., whatever – and the civilians in Punjab saying that their claim for a Khalistan was illegitimate. How can she advocate self-determination for Tamils in the North and East of Sri Lanka and say no to the Sikh terrorists who claimed more or less the same for the same reasons? She went ahead with the controversial attack of reducing Amritsar’s Golden Temple, the holiest place of worship of Sikhs, almost to rubble (and finally paid for it by being brutally gunned down by two Sikh bodyguards of her own security cordon.)

Indira Gandhi Funeral
Indira Gandhi Funeral from http://news.restoringthepride.com/

Mrs. Gandhi’s assassination should have reduced the calamities in Sri Lanka if a smart and visionary leader succeeded her. Unfortunately, it was her own son, Rajiv Gandhi who had nothing but the being son of the slain Mrs. Gandhi and the grandson of late. Mr. Jawaharlal Nehru as the only qualifications to rise to the thrown – ascended to power in the aftermath of this avaricious woman’s death and later went on winning the General Election also by a big margin, mainly of sympathy votes, something the subcontinent is cursed with. Mr. Gandhi resumed from where his mother left and went onto reinforce the support RAW, India’s notorious secret service was providing for the Tamil boys in the North and East of Sri Lanka. (For documentary and pictorial evidence just read Professor Rohan Gunaratna’s Indian intervention in Sri Lanka: The role of India’s intelligence and Shenali Waduge‘s articles on the subject. Just rummage through the web and you would find scores of them). If you think these two authors are biased for the fact that they are Sinhalese and Sri Lankans, read the books written by some of the Indian journalists, ex-diplomats assigned to Sri Lanka, ex-RAW personnel, ex-military high ranking officers, etc. and those of the independent sources to see how foxily Mr. Gandhi manipulated and escalated Sri Lanka’s cursed civil war.)

http://dimg.zoftcdn.com
Rajiv Gandhi – From http://dimg.zoftcdn.com

Proving the theory of proverbial nursing serpents, Rajiv Gandhi was paid with what he richly deserved, being blown into pieces by a Tamil woman who was allegedly gang-raped by India’s forcibly-sent Indian Peace Keeping Force – (IPKF,) on the former’s way to make it to the PM’s chair once again at a victorious election rally in Sriperumbudur, Tamil Nadu. (Don’t think I am happy to hear that these unscrupulous politicians paid for what nasty things they supported. I feel for every human soul, but one should be human enough to deserve such a sympathy. Being part of or masterminding massacres of civilians or even soldiers or terrorists for that matter, is no trivial matter. There are better ways to solve regional politics without resorting to the devastating terrorism.)

Rajiv Gandhi Funeral
Rajiv Gandhi Funeral

See what happened to the then internally stable Pakistan after creating Talibans to fight the Soviets in Afghanistan with the US money. See what happened to Afghanistan after the creation of Al Qaeda by the United States who also fought for American interests in Afghanistan. See what happened to Iraq, Libya and Syria after the advent of the ISIS terrorist outfit that was allegedly created by the United States. They all turned back and waged war on their very creators.

World Trade Center Attack by Al Qaeda
World Trade Center Attack by Al Qaeda From https://www.kaztag.info/

So, after a lengthy explanation, let me come back to the title of this essay. “Does Sri Lanka Really Need a Federal Solution?” A big NO, is my one and only answer and I won’t change this for any reason. Why? I am no political analyst or an expert on political science. The only academic qualification I have to talk about political science is the mere “C” pass I obtained for Political Science at high school level. All the rest comes from my own experiences and extensive reading about politics.

Sri Lanka does not meet any of the criteria that a federal state requires. We are a small island nation with enough access to any part of the island within a couple of hours. We don’t have the divisions some other countries have within ourselves, i.e., Sinhalese, Tamils and Muslims. We were living peacefully and our cultural heritage and religious beliefs are very close to each other and we share the same faith or reverence to places like the Adam’s Peak, Kataragama and Nallur rather than fighting each other to claim the ownership of those holy places to each ethnic groups like it happens with Jerusalem in the Middle East. Christians, Jews and followers of Islam are fighting for it while we harmoniously climb Adam’s Peak holding hands with each other respecting each other’s beliefs that it is their respective holy messengers’ footmark that lies up there.

Adams Peak, Sri Lanka
Adams Peak, Sri Lanka

I have seen how so-called intellectuals, both local and international, bring about various logic to prove that Sri Lanka needs a federal solution to solve its “nonexistent” ethnic issue. All three communities in Sri Lanka suffer because of the corrupt governments and corrupt politicians we keep electing.  We are discriminated not because of our race. All three communities suffer because of the dirty politicians’ shortsighted decisions. Rich becomes richer and the poor becomes poorer. Rather than treating each other enemies, we should understand that it is our poverty and ignorance that these politicians manipulate and we should unite and fight them, not ourselves. All three races are equally ill-treated by successive governments since the Independence in 1948. Those governments included politicians from all three communities and they held high offices in them. The only thing they did was looking after their own welfare rather than that of the citizens’ whom they were voted in by.

There are talks of how bags of dollars changing hands in the process of advocating a federal solution to Sri Lanka but I have no proof.  At least nobody paid me to write this piece. I am not a big fan of Professor Nalin de Silva. But I do believe in at least two of the many theories he kept advocating. What he said long before the things got worse and complicated in Sri Lankan polity was

He said something to the effect of,

  1. There is no solution other than a military solution to fight the terrorism and the military can definitely defeat the terrorists in Sri Lanka.
  2. If the government kneels down before the terrorists and agrees to create a separate state for Tamils (Eelam,) from the next day onward, there would be an endless border war.

He was (and is) correct. Without an official state, the Tamil Tigers had an almost conventional army, a sizable navy and a tiny air force, something that no other terrorist organization in the rest of the world ever had. Imagine what could have happened if they had a federal state that would definitely upgrade itself to a legitimate sovereign nation, how strongly the Tamil Diaspora and the West pumped money and technology to initiate and sustain an unending border war. Sri Lanka would have been the “Israel of the Indian Ocean” and the chaos would have kept going in Sri Lanka till humans started civilizations in Mars!

Indian intervention in Sri Lanka: The role of India’s intelligence – Rohan Gunaratna


Indian intervention in Sri Lanka: The role of India's intelligence - Rohan Gunaratna

Indian intervention in Sri Lanka: The role of India’s intelligence – Rohan Gunaratna

Much has been written by many Indian and Sri Lankan writers about the Sri Lankan civil war and India’s role in it. But Professor Rohan Gunaratna’s book, “Indian intervention in Sri Lanka: The role of India’s intelligence agencies” stands out among them as it provides a good account of the civil war from the inception till the assassination of Rajiv Gandhi, the then Indian Opposition Leader. (A second time candidate for Prime minister).

The book provides solid evidence of how India manipulated Sri Lanka’s civil polity by creating, funding, training and arming the various groups of Tamil youths by re-naming them as freedom fighters. Sri Lanka opened its economy (which was a closed one hitherto) to the whole world, especially to the West and with the high literacy rate she boasts of, Sri Lanka had all the ingredients to become the next Singapore in the region,  but India thought otherwise. They were busy with persuading frustrated Tamil youths to terrorists who could go at length to kill their own people let alone the enemy. The Tamil youths were converted into members of the world’s most ruthless terrorist outfit, the LTTE.

Professor Gunaratna has accessed the photo evidence of Sri Lankan youths being trained in India, even in Uttar Pradesh, let alone Tamil Nadu. Indira Gandhi started the heinous scheme which was taken forward by her son, Prime Minister Rajiv Gandhi who paid the price by being blown up by the very terrorists whom he helped. Apparently the alleged suicide bomber was said to have been gang raped by the so called Indian Peace Keeping Force (IPKF) soldiers whom Rajiv Gandhi forced the then Sri Lankan president J. R. Jayawardene to accept into Sri Lanka.

The book extensively details how the then Indian High Commissioner in Sri Lanka, Mr. Jyotindra Nath Dixit masterminded the ugly coup to intervene in Sri Lanka’s political sphere unethically. The unfortunate thing is that most Indians do not believe this and they have been brainwashed by the Indian government and the media with the story that Sri Lankan President requested Indian Premier to send its forces to fight Sri Lanka’s war against the Tamil terrorists.

Prof. Gunaratna has done a lot of research to infiltrate into the LTTE to find facts about the most ruthless guerrilla outfit in the world. Velupillai Prabhakaran, the undisputed leader of the LTTE, fires his first bullet to kill Alfred Duraiappah, then an MP for Jaffna from the SLFP. Since then, the former never looked back. Professor Gunaratna gives a detailed account on how the LTTE was formed and how its cofounders were killed by the LTTE itself for it to gain supremacy over the other Tamil militant groups.

Though we blame the LTTE for all the bombings and mass killing today, the book reveals that some of the bombings in Colombo were done by the other Tamil militant groups such as TELO, PLOTE, EPDP, EPRLF, EROS, etc.

Having had the opportunity of interviewing the VIPs from both Sri Lankan and Indian governments, Prof. Gunaratna has firsthand knowledge about how politics worked between Colombo and New Delhi. Characters like Jyotindra Nath Dixit, M. G. Ramachandran, M. Karunanidhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi had gone beyond the accepted diplomatic boundaries to enable the LTTE become a powerful force against the Government of Sri Lanka (GOSL.) The late President J. R. Jayawardene’s West oriented policies also played a big role here. He should have been more diplomatic with the Indian leaders and solved the problem.

The failure by President Jayawardene to quell the Black July riots in 1983 that killed a few hundred Tamils in Sri Lanka lead the Tamil Nadu and the Government of India (GOI) to be more sympathetic to the militant groups. The latter made use of this sympathy to become stronger politically and militarily. Subsequently, military training camps to train the militants mushroomed in India. Rather than the Indian High Commission, the Research and Analysis Wing (RAW), the intelligent agency of India took care of the relations between the two countries.

Professor Gunaratna details how the deteriorating relations between the two countries resulted in India violating Sri Lankan airspace and subsequent forced Indo-Lanka Peace Accord and the arrival of the Indian Peace Keeping Force (IPKF.) It was ironic that the IPKF happened to fight the LTTE, who had been trained by the GOI, itself.

Professor Gunaratna also describes how series of peace talks were held between the militants and the GOSL, starting from Thimphu, Bhutan to the Hilton Hotel, Colombo and how the LTTE sabotaged each opportunity to come to a compromise by getting what they wanted. The biggest betrayal of all was the attacking the GOSL forces after allegedly obtaining money and weapons from the then president Ranasinghe Premadasa. This angered him a lot and he appointed Ranjan Wijeratne, the energetic UNP Chairman as the Minister of State for Defense. Having foreseen the impending threat to the LTTE by the minister, they were able to remove him from the scene by using a remote controlled car bomb. Had he survived the attack just like Mr. Gotabhaya Rajapaksa did, the story of the LTTE would have been different.

India’s attitude to Sri Lanka took a different turn after Rajiv Gandhi, the former Prime Minister was brutally killed by an LTTE suicide bomber in Sriperumbudur, India in 1991. The LTTE was proscribed in India and the GOI was more helpful to GOSL. The book ends there.

I feel Professor Gunaratna’s book is factually correct to a great extent, but the downside is that it has some grammatical errors. This may cause a credibility issues in the minds of some readers. I hope this could be rectified in any future reprints.